Home

Hoe vaak denk jij "Kon ik op het moment zelf maar bedenken wat ik wilde zeggen!". Hoe vaak komt het voor dat je je na een gesprek niet gehoord voelt? Of heb je net het gevoel dat anderen op een andere golflengte spreken? Of wil je net dat je kinderen luisteren naar wat je écht zegt? Heb je het gevoel dat je partner en jij een andere taal spreken?

Dan kunnen wij je helpen. Dankzij onze expertise binnen de communicatie kunnen wij je begeleiden om je stem weer terug te vinden.

Never question the beauty of what you are saying because someone reacts with pain, judgment, criticism. It just means they have not heard you.


Marshall Roosenberg

Today I choose courage over comfort.


Brené Brown

Parents are blamed but not trained.


Thomas Gordon